A felmérés folyamata és feltételei

A felmérés megkezdését megelőzően a legfontosabb információkat a megrendelő részéről biztosított helyszín-specifikus adatok nyújtják számunkra.

A kamerás felmérés megkezdése

Ezen adatok között a csőhálózat bejutási pontjainak megléte a legfontosabb, valamint ezen pontok megközelíthetősége, melyet minden esetben igyekszünk előzetesen tisztázni.
Bejutási pontok lehetnek: -tisztító nyílások, – aknák, -tetőkürtők, valamint a vizes blokkokban található bekötési pontok (elsősorban WC).

Funkcionáló hozzáférési pontok hiányában minimális bontási műveletekre elengedhetetlen szükség van.

Ezt követően a csővezeték-hálózat típusa, elhelyezkedése, anyaga és a vizsgálat alá vonandó szakasz becsült hossza a következő elengedhetetlen információ számunkra.
Amennyiben az előzetes adategyeztetés folyamán ezen információk rendelkezésre állnak, esetleg kiegészítve ezeket a helyszínen készült fotókkal, videókkal és ha lehetséges vázlatrajzzal, vagy tervdokumentációval, úgy módunkban áll felkészülni a kiszállást megelőzően a kívánt feladat leghatékonyabb elvégzésére.

A sikeres adategyeztetést követően igyekszünk a megrendelővel szorosan együttműködve a legmegfelelőbb dátumot és időpontot megtalálni, figyelembe véve, hogy diagnosztikai feladataink túlnyomó része kültéri munkavégzést von magával; tehát amennyiben az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a vizsgálat megkezdését, újabb időpont egyeztetésre van szükség.

A kiszállást végző kollégáink minden esetben előzetesen, telefonon értesítik a megbízó részéről kijelölt személyt, így a leghatékonyabb és leggyorsabb munkakezdést tudjuk garantálni.
A vizsgálat megkezdése a helyszínre történő megérkezéssel kezdődik el.

Nem várjuk el, hogy a megrendelő, vagy annak képviselője a helyszínen megjelenjen, vagy folyamatosan ott tartózkodjon amíg kollégáink dolgoznak, de ennek előfeltétele minden szükséges információ előzetes átadása, a vizsgálat alá vonandó szakasz bejutási pontjaihoz történő akadálymentes hozzáférés biztosítása és az esetlegesen érintett személyek tájékoztatása (lakók, bérlők, tulajdonosok, …).

A diagnosztikai egység kijelzőjének képe

A felmérési feladat elvégzése folyamán kollégáink kiemelt figyelmet szentelnek a tiszta és rendezett munkavégzésre, és amennyiben ez szükséges, az eredeti állapotok visszaállítására.
A sikeres felmérés előfeltétele a vizsgált csővezeték-hálózat átjárhatósága, valamint a vezetékrendszer belső felületének láthatósága.

Az esetek döntő többségében nem feltétlenül szükséges a kamerás felmérést megelőző tisztítás, de ezt az állagmegóvás és karbantartás okán kifejezetten javasolni szoktuk; így elkerülve az esetleges sikertelen felmérést.

A felmérés folyamán a vizsgált csővezeték-szakaszról videofelvétel kerül rögzítésre, valamint a helyszínen már megállapítható hibapontokról állóképet is készítünk.
Ezen rögzített digitális médián minden esetben látható a vizsgálat dátuma és ideje, a vizsgált objektum címe valamint a bejutási ponttól megtett távolság.

Az elvégzett felmérést követően, függetlenül annak sikerességétől a helyszínen kitöltött munkalap tartalmazza mindazon információkat, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy minden részletre kitérő „Műszaki Szakvélemény”-t tudjuk elkészíteni.

Kamerás vizsgálatunk biztosítása munkaidő alapú elszámolásban kerül rögzítésre, így minden – a kiszállástól – megkezdett munkaóra kerül kiszámlázásra a megrendelő részére.