Vezeték típusok

A csővezetékek folyékony, légnemű és ömlesztett anyagok (pl. szemes termények) vezetésére, továbbítására szolgáló gépészeti elemek.

Tervezésünk során figyelembe kell venni a szállított közeg – fizikai és kémiai – tulajdonságait, mennyiségét, minőségét, hőmérsékletét, vegyi sajátosságait, áramlástani jellemzőit, a belső nyomást, a csővezeték hosszát, nyomvonalát, esetleges hőszigetelési igényét, stb.

Belsejükben atmoszferikus nyomás, vákuum vagy túlnyomás uralkodik.

Egymással és csőidomokkal, csőszerelvényekkel (csapok, tolózárak, szelepek, stb. ), műszerekkel (hőmérő, nyomásmérő, stb.) oldható vagy nem oldható szükség szerinti tömített kötések segítségével kapcsolhatók.

A névleges átmérő (NA) mértékegység nélküli számérték, a csővezeték rendszerek egymáshoz tartozó alkatelemeinek bázis adata.
Számszerű értéke megközelítően megegyezik a milliméterben kifejezett tényleges belső méretekkel.

A névleges átmérőket szabvány rögzíti, melynek megadási módja pl.: 250 NA, mely egy 250mm átmérőjű csővezetékre utal.

Csövek minőségének jellemzésére a fizikai, mechanikai tulajdonságait használjuk, ennek céljára az iparban és az épületgépészetben szabványosított jellemzők:

 • Nyomás: névleges, megengedett és próbanyomás
 • Hőmérséklet: üzemi, tervezési és szerelési hőmérséklet
 • Méret: névleges átmérő, falvastagság

 

 

A különböző folyadékok valamint légszállításra alkalmas csővezetékek tekintetében, a meghatározott átmérőtartományon belül az alábbi vezetékek felmérését tudjuk vállalni:

 • szennyvízrendszerek ejtő- és alapvezetékei valamint az ezen rendszerekhez kapcsolódó bekötések,

 

 • csapadékelvezető csővezeték-rendszerek ejtő- és alap-szakaszai,

 

 • vegyes vezetékanyagból képzett rendszerek vizsgálata, úgy mint:
  – Eternit
  – Azbeszt-beton
  – Kerámia
  – Alumínium
  – Öntöttvas
  – Acél
  – Poli-vinil-klorid (PVC-KGPVC)
  – Polietilén (PE-KPE)
  – Poliuretán (PU-PUx)
  – Polipropilén (PP-PPR)

 

 • magán- és társas-házi szellőztetőrendszerek kürtőinek és nyomvonalának vizsgálata,

 

 • ipari- és konyhai-szellőztetőrendszerek kürtőinek és nyomvonalának vizsgálata.