Szakvélemény felépítése és tartalma

A cégünk által lefolytatott kamerás diagnosztikai felmérések és nyomvonal feltérképezési feladatok alapján elkészített Műszaki Szakvéleményezés folyamata az alábbi módon épül fel:

 

 1. Helyszíni szemle és felmérés adatainak rögzítése,
 2. Begyűjtött adatok és vázlatok, valamint digitális média kielemzése,
 3. Műszaki Szakvélemény kidolgozása,
 4. Az elkészült szakértői vélemény és a kapcsolódó digitális médiák eljuttatása a megrendelő részére.

 

A műszaki szakértői tevékenység valamint az alkalmazott technológiai eljárások jellegéből következően az érdemi megállapítások,
döntések jelentős része kizárólag a helyszíni szemle, illetve helyszíni vizsgálatok alapján hozhatóak meg !

 

Az általunk biztosított szakértői vélemény strukturális felépítésének rendje:

 • Előzmények és helyzetismertetés,
 • Előzetesen megkapott adatok és információk,
 • Helyszíni szemle és az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos adatok,
 • A megszerzett adatok kielemzése és értékelése,
 • Megoldási javaslatok ismertetése,
 • Összefoglalás

 

Az általunk biztosított szakvélemények és megoldási javaslatok eljárásrendje:

 • Általános tájékozódás a vizsgált objektummal kapcsolatban (méret és kiterjedés, beépített anyagok, létesítési és
  használati körülmények, környezet, időbeli adatok),
 • A szakértői munka pontos meghatározása, a részletek tisztázása, vázlatok készítése
 • a megrendelő vagy az ingatlan tulajdonosának/használójának meghallgatása,
 • kamerás diagnosztika és nyomvonal felmérés, majd a vizsgálatok folyamán keletkezett adatok kielemzése,
 • a begyűjtött és kielemzett adatok szakvéleménybe foglalása.

 

Jegyzőkönyv készítése a helyszínen nem célszerű; igény esetén ez öt napon belül szétküldött emlékeztetővel helyettesíthető, amit a szakértő állít össze. Ennek érdekében minden esetben részletes vázlatokat és fotó/videó dokumentációt végzünk a felmérés alá vont rendszerekkel kapcsolatban.

A vázlatok a helyszínen beszerezhető, a vizsgálat, a szakmai véleményalkotás és a dokumentálás szempontjából fontos információkat tartalmazzák:

 • a megbízás azonosító adatait,
 • a szemle helyét, időpontját, a szemlén résztvevők nevét, beosztását,
 • a helyszínen átvett, vagy felmerült dokumentumokat,
 • a vizsgálati berendezések bejuttatásának vagy feltárásnak helyét, módját, darabszámot,
 • a vizsgálat szempontjából fontos észleléseket, tapasztalatokat, megállapításokat,
 • az elvégzett mérések eredményeit,
 • a résztvevők szóbeli közléseit stb.

 

Minden elkészült Műszaki Szakvéleményt digitális- és nyomtatott-formátumban juttatunk el megrendelőink részére.