A felvételek feldolgozása

Az általunk elvégzett kamerás diagnosztikai feladatok feldolgozását az alábbi módszerrel végezzük el.

Kamerás diagnosztikai eljárásunk folyamán kollégáink a vizsgálat alá vont csőhálózatban található állapotokat digitálisan rögzítik, melynek segítségével akár már a helyszínen is képesek referálni az ott talált állapotokról a megrendelő vagy annak képviselője részére.

Ezen felvétel a későbbiekben kidolgozásra kerülő „Műszaki Szakvélemény” legfontosabb információ forrása.

Kiegészítve ezt a helyszínre vonatkozó, specifikus adatokat tartalmazó munkalap információival az képessé teszi a feldolgozást végző kollégáinkat, hogy a legátfogóbb diagnosztikát tudják elvégezni megbízóink részére.

A helyszínen befejezett feladatot követően a felvételek elemzése és kiértékelése már cégünk telephelyén zajlik le, melyhez nagy méretű és nagy felbontású kijelzőt használunk.
Ezen eljárásrend alkalmazásával a felmérés során készült digitálisan rögzített média a lehető legaprólékosabban kerül átvizsgálásra és kielemzésre.

Azon pontoknál, ahol az értékelést végző kolléga hibát, vagy vélhető probléma forrást talál a felvétel alapján, ott állóképet készít, azaz kiemeli a mozgóképről a probléma helyét.

A felvételen látható állapotok, valamint a helyszínen készült munkalap adatainak kombinálásával kollégánk egy úgynevezett naplófájlt készít a feldolgozásra használt számítógépes program felületén, melynek segítségével a rögzített digitális média megfelelő alapként szolgál a megrendelő részére kidolgozandó „Műszaki Szakvélemény” elkészítéséhez.

Az általunk készített felvételeket archiváljuk, és megőrizzük, így igény esetén azok a későbbiekben is rendelkezésre állnak további felhasználásra.