Panel AIR

Technológiánk
Tiszta levegőt a panelépületek lakásaiba!
Szellőzőkürtők tisztítása és fertőtlenítése
Jogilag védett eljárás
Szabadalmas: Termoment Kft.
A   Panel AIR eljárás piacvezető a panelépületek szellőző berendezéseinek tisztításánál. A szabadalmazott eljárás használati jogát több magyar cég mellett szlovák, cseh, lengyel és román cégek is megvásárolták, így jelenleg több európai országban is ezzel az eljárással végzik a műszakilag hasonló szerkezetű panelépületek szellőző berendezéseinek tisztítását. A Termoment Kft. a tapasztalatok elemzésének felhasználásával az eljárást folyamatosan fejleszti, így sor került az ún. módosított  eljárás szabadalmi bejelentésére is. A fejlesztések célja az eljárás alkalmazhatóságának kiterjesztése az egyes különleges szerkezeti kivitelű panelépületek esetében való alkalmazhatóságra. Jelenleg a   eljárás a Közép-Európában található ún. panelépületek bármelyikénél alkalmas a gyűjtőszellőző vezetékek tisztítására.
Sérülékeny, bizonytalan működésű a jelenlegi lakásszellőztető rendszer
A Magyarországon létesített, mintegy 540000 paneles lakáshoz közel 200000 ún. gyűjtőszellőző vezeték tartozik.
A gyűjtőszellőző vezetékek, mint ventilátoros, vagy gravitációs rendszerek összeköttetést hoznak létre a csatolt lakások légterei között. A rendszer meghibásodása, szabálytalan átalakítása, vagy különleges időjárási viszonyok esetén rendellenesen, rendszeres vissza- és átáramlások jönnek létre a lakások légterei között. Nagyon elterjedt, hogy a rossz működést észlelve, a lakók kisebb átalakításokat hajtanak végre, pl. helyi ventilátorokat, vagy páraelszívót kötnek be a rendszerbe, ami annak működését tovább rontja. Hasonló hatású lehet a fokozott légzárású nyílászárók alkalmazása, illetve az épületszigetelés, amennyiben nem gondoskodnak friss levegő utánpótlásáról.
Káros élettani hatások
A paneles lakóépületekben található gyűjtőszellőző vezetékek túlnyomó többsége 30-40 éve tisztítás nélkül üzemel. A vezetékekben jelentős mennyiségű szennyeződés halmozódott fel, amely aktív felületén különböző káros vegyi anyagokat adszorbeál, táptalajként szolgál különböző biológiai anyagok számára (csírák, baktériumok).
A tapadékok kémiai és biológiai vizsgálatok alapján veszélyes hulladéknak, sőt mérgezőnek minősülnek.
Az esetenként visszaáramló levegő mérgező anyagok gőzeit, csírákat, baktériumokat, szélső esetben porokat tartalmaz, ezért a lakások levegőjét súlyosan szennyezi.
Tűzveszély, biztonsági problémák
A gyűjtőszellőző vezetékekben található szennyező anyag éghető. A lakásban keletkező bármilyen okú tűz esetén a láng, illetve füstgázok a szellőzőrendszerbe bejutva a szennyeződést meggyújthatják. A kéményként is működő vezetékben a tűz a többi érintett lakásra, akár észrevétlenül is átterjedhet. Különösen veszélyesek a konyhákhoz tartozó, zsírokkal, olajokkal szennyezett szellőzővezetékek, miután a jól éghető szennyeződés gyújtózsinórként is működhet. További fontos szempont, hogy ahol a konyhában nyílt égésterű gázkészülék működik /gázos konyhák/, ott gázbiztonsági célokat is szolgál a szellőző berendezés jó működése /gázszivárgás esetén ugyanis létrejöhet robbanó elegy, vagy egyébként üzem közben a lakásban feldúsulnak káros égéstermékek pl. CO, NOx stb.).
Megoldás

A Termoment Kft. Panel AIR néven széles körben alkalmazható, olcsó tisztító és fertőtlenítő eljárást dolgozott ki, amely alkalmas a gyűjtőszellőző vezetékek gyors és hatékony tisztításra a tető felől a lakásokba való bejutás kényszere nélkül, az eltávolított szennyeződés tökéletes leválasztására és a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartására, a tisztított vezeték fertőtlenítésére és illatosítására, a gyűjtőszellőző vezeték állapotának felmérésére, a tisztítás eredményességének bizonyítására videotechnikai eszközökkel /kérés szerint videofilm, DVD stb./.

A   eljárással az elmúlt 6 évben mintegy 65000 lakás gyűjtőszellőző vezetékeinek tisztítását és fertőtlenítését végezték el Közép-Európában.
Törvény módosítás:
2015 március 5-től lépett életbe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról, amelynek 196. § (5) pontja arról rendelkezik, hogy a 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés esetében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell. Továbbra is érvényben marad az üzemeltető felelőssége a hő és füstelvezető valamint egyéb tűzvédelmi eszközök és berendezések készenlétben tartására vonatkozóan.

Gyorsak vagyunk, megbízhatóan dolgozunk. Biztos, hogy elégedett lesz a kapott szolgáltatással. Hívjon most!

Árajanlat kérés

error: Védett tartalom !!