Innovatív csőbélelés, bontás nélkül

Amikor az ingatlanok részét képző, zárt, eltakart csőhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, esővíz ejtőcsatorna) kerülnek terítékre, jobbára már csak a hibaelhárítási, illetve kármentési feladatok, amelyek nagy általánosságban jellemzik a lehetséges beavatkozásokat a vezetékrendszerek hibáira, javításaira, felújításaira vonatkozóan.

  Ez adódik abból, hogy részben a falak, födémek, burkolatok, ill. a talaj takarásában van, „amíg működik, tehát minden rendben”, ill. ezek mozgó alkatrészeket nem tartalmaznak.  
(Kivonat Czabarka Mihály: Társasházi felújítási kézikönyv című könyvéből)
  Az állapotuk felmérése is megbontást, vagy eszközöket igényelne, azaz ebből fakadóan a felmérésüket, állapotfüggő felújításaikat is hátrasoroljuk. Ha megnézzük, hogy a házban milyen jellegű ismert felújítások történtek, illetve milyen esetekben kellett a biztosítónak kifizetést teljesítenie, akkor bizony ezen vezetékrendszerek meghibásodásai elég előkelő helyet foglalnak el ezeken a listákon.
  • A jellemző állapot a csőhálózatok kapcsán elrettentő, mivel a vezetékrendszerek állagmegóvása és diagnosztikája preventív lépésként nincs a köztudatban, így ezen rendszerek üzemeltetése vakfoltként, hatását tekintve időzített bombaként van jelen az ingatlangazdálkodást, kezelést végző szervezetekben.
  A hazánkban található társas lakóingatlanok vizes közműveinek többsége legalább 30 éves csővezetéken keresztül történik, ezen vezetékhálózatok jobbára az építés korára jellemző eternit/azbesztcement és acél anyagú vezetékekből épülnek fel, kevésbé jellemzőek a KG-PVC anyagú vezetékhálózatok, melyek jobbára az újabb építésű ingatlanokban kerültek kivitelezésre. Ezen vezetékhálózatok koruk alapján jellemzően többszörösen is veszélyeztetettek, mivel környezeti behatások – korrózió, statikai sérülés, tömítetlenség- és a rendszeres megelőző jellegű felületkezelés és tisztítás hiányának okán általános állapotuk kritikus. Mindenki számára rettegett pillanat, amikor a hibajelzésre belép a szakember az ajtón, s a tulajdonos csak arra számít előre, hogy az ingatlan részét képző rejtett csővezetékeket fel kell tárni, ki kell cserélni, vagy a födémben, vagy az alapban, talajban futó csöveket kell felújítani, s egy ilyen jellegű munkavégzés szinte minden esetben hetekig tartó és elkerülhetetlenül rendetlenséggel, piszokkal és használati korlátozással, egyszóval kellemetlenséggel jár. A megpróbáltatások itt tulajdonképpen még nem is érnek véget, mert a gépészeti használhatóság helyreállítása után az építmény megbontott részeinek helyreállítása is külön feladat, ami egy-több másik szakma, akikkel külön időpontot kell egyeztetni, anyagokat beszerezni, stb.; ebből fakadóan, hagyományos úton egy „másik árat” is meg kell érte fizetni. Jobb esetben a hiba csak nálunk jelentkezik, rosszabb esetben eláztatunk más laká-sokat, tárolókat is és ott is kárt tehet a beázás, vagy eláztatás. (A ki-bepakolásokról, kulcs problémákról ne is beszéljünk.)
  • Az új, innovatív technológia megalkotásakor kifejezetten a negatív kísérőjelenségek elkerülése, valamint az elhárításhoz/kezeléshez szükséges eljárások energiafelhasználása és azok közvetlen környezeti hatásai voltak a legfőbb szempontok.
  A bontás nélküli csőbélelés avagy No-Dig eljárás – csapadék és szennyvíz rendszerek ejtő- és alap-vezetékeinek, valamint az ezekhez csatlakozó vegyes bekötések- a födémben, alapzatban, falakban és a talajban található csővezetékek gyors, hatékony, fenntartható felújítását jelenti, mely lehetséges függőleges és vízszintes szakaszokon is egyaránt.
 • Modern, korszerű technológia, mely a meglévő csővezetékeket belülről vonja be, a bevonat rendkívül rugalmas, képes véglegesen kitölteni a kis lyukakat, repedéseket, elmozdulásból eredő tömítetlenségeket.
 • Takarékos megoldás, mert nincs bontás, nincs por, piszok, a burkolatok nem sérülnek, gyorsan elkészül és 10-12 órán belül újra használható a kezelt vezetékrendszer, ezért méltán hívhatjuk intelligens technológiának is.
  Az eljárás A csőhálózatok kezelésénél az un. PIPP és CIPP technológiai eljárások nemzetközileg is bizonyítottak, több évtizedes kutatást és fejlesztést követően immáron egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra, így a technológia lassan, de biztosan bekerül a köztudatba, felülírva a hagyományos elképzelést, hogy az elhárítás kizárólag rombolással és bontással járó költséges módszerekkel végrehajtható!
  • A PIPP azaz Pulled-In-Place eljárás esetében a régi, elhasználódott vagy hibás vezeték belsejébe, egy új, egybefüggő csővezetéket húznak bele, míg a CIPP azaz Cured-In-Place eljárás az adott hiba-pontok/vezetékszakaszok belső felületére felvitt gyanta és bélelőközeg kombinációjával az adott területen történő közvetlen kikeményítést jelenti.
  Ezen technológiai eljárások története immár közel 50 évre nyúlik vissza, így az adott területre fejlesz-tett technológiai eljárások és bevonatok alkalmazása rendkívül hosszú, akár 15-25 éves garanciát biztosítanak a kezelt vezetékszakaszra nézve! (a magyar előírások alapján ez új építéseknél 3 év, míg felújításoknál csupán 6 hónap lenne….) A Paner Cégcsoport által több technológiára is érvényes kizárólagos hazai importőri megállapodás okán létrejött az a megfelelő műszaki alap, melyből a Paner Kft és Klinix Kft az alkalmazott technológiai választékával nem jelent akadályt a függőleges és a vízszintes szakaszok kezelése, kármentesítése és bélelése sem. A szennyvíz-elvezető csőhálózatokban akár több, 45°-67°-90° fokos elhúzások és számtalan bekötési pont kezelése is lehetségessé vált!   A lakásokban, ingatlanokon belüli bontás és helyreállítás a strangok állapotától függően szinte 100%-ban elkerülhető!   Mivel maga a bélelés és vonatkozó eljárások minimális időt vesznek igénybe, így a bélelési eljárás a lakók kényelmét sem zavarja. Egy strangot akár egy nap alatt rendbe lehet hozni, ami azt jelenti, hogy a lakók akár otthon tartózkodhatnak a kezelés időtartama alatt, így a szennyvízvezetékek béle-lésének esetében is csak az egyes vizesblokkokban található WC-k felszedése, majd visszaszerelése a nap végén a legnagyobb munkálat, mely közvetlenül érinti a lakókat/bérlőket. Ezek az innovatív technológiák lehetővé teszik, hogy 20-30-40 éves, vagy akár ennél idősebb épületekben is bontás nélkül újíthassuk fel a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszereket, így a jelenleg is kiemelt szerepet betöltő társasházi-, és lakásszövetkezeti lakóingatlanok, ezen belül is például a műemlékvédelem alá eső épületek esetében is tökéletesen alkalmazhatóak a Paner Cégcsoport által kínált technológiák.   Technológiai folyamat  
 • Legelső és elengedhetetlen lépésként a csőhálózat belső kamerás diagnosztikája kerül elvégzésre, mely minden esetben szükségszerű. Ezen diagnosztikai eljárás folyamatát digitálisan rögzítik, a szakértő kollégák a felvételek kielemzését követően elkészítik a megrendelő részére szóló Műszaki Szakvéleményt; mely természetesen rendelkezésre bocsátható minden, a folyamat által érintett fél számára.
 
 • A következő lépés előkészítéseként elzárják az érintett szakaszhoz tartozó vízhálózatot, majd ezt követően minden olyan szennyeződéstől mentesítik a csőrendszert, amely átmérő veszteséget okozhat (zsírkő, vízkő, gyökér-benövés) a csőhálózat belsejében. Az esetleges vezeték helyreállítást és a mechanikai felületkezelést kiegészítve nagynyomású vízsu-gárral (WOMA) tisztítják meg a csőhálózatot, melyet követően a szárítás, majd pedig felületérdesí-tés következik.
 
 • Amennyiben a kezelésre kijelölt vezetékszakasz előkészítése sikeresen megtörtént, a csővezetékek bélelése a következő lépés, melyet az alkalmazott technológiai eljáráshoz igazodva egy vagy két rétegben (1.5-4 mm), röviddel egymást követően visznek fel a felületre a megfelelő eljárás kivitelezésekor. A felvitt oldószermentes bevonatok poliuretán hibrid, avagy epoxy alapú gyantával kerülnek rögzítésre, melyek alapanyagai rendkívül tartósak, ellenállnak savaknak, kémiai szereknek, nyomásnak és hőhatásoknak, mechanikai tisztításnak; és minden, a béleléshez felhasznált alapanyag (gyanták, bélelőpárnák, tömítések) rendelkezik a mindenkor hatályos CE megfelelő termékvizsgálati tanúsítványokkal, műbizonylatokkal, melyek biztosítják a szükséges környezetvédelmi és ivóvíz biztonsági – egészségügyi elvárások hiánytalan, dokumentált teljesítését.
  • A helyesen alkalmazott eljárásokból fakadóan az eredmény egy teljesen új, toldás- és csatlakozás-mentes csőszakasz kialakítása a kezelt vezetékhálózaton belül. Az elvégzett bélelés befejezését követően, általánosan 3 órán belül ismét teljes értékűen használhatóvá válik a kezelt vezetékrendszer/vezetékszakasz. A felvitt felületek mind a rövidszakaszos, mind a hosszúszakaszos bélelési eljárások során hosszú időre kizárják a kezelt szakaszokon a hibák, tömítetlenségek és anyaghiánnyal járó problémákból fakadó hibák megjelenését, így hosszútávon is értékteremtésként realizálódik a megrendelő részére elvég-zett állagmegóvás, vagy javítás.
 
 • Az elkészült bélelést követően ismételten kamerás diagnosztikát végeznek, így a megfelelő minőség biztosításának ellenőrzése is rögzítésre kerül, melyet a megvalósulási dokumentációs csomag részeként biztosítanak minden megrendelő számára. Az elvégzett bélelést követően visszaállítják a kezelési pontok eredeti állapotát, az ügyfél részére átadják a szükséges dokumentációkat és felvételeket.
  Általános kivitelezési tapasztalatok alapján egy 90 folyóméteres hosszúságú vezetékhálózat bélelése akár egyetlen nap alatt elkészíthető, azaz a 3 órát követő térhálósodás után 7 órával tejes mértékű kötés érhető el a kezelt vezetékhálózatokon. Az ilyen innovatív technológiával jól tervezhető a felújítás helyszíni kivitelezési időtartama, kevesebb lakásban töltött időt igényel, csendesebb, kíméletesebb, szelídebb megoldásokat használ.   A tényleges költségei alacsonyabbak, mivel kamerás felmérésen alapulnak, jól tervezhető az összegük és nagyobb biztonsággal nem fog megdrágulni, mint az elsőre tervezett és elfogadott vállalási árak – szemben a hagyományos bontással, cserével, helyreállítással, mint a bizonytalanságok és árkockázatok sorát hordozó, drasztikusabb technológiák. Ráadásul por (ld. azbeszt), fertőzésveszély, egyáltalán nem keletkezik, ami főként az erre fokozottabban érzékenyeknek jó hír. Akárcsak a rákkeltő veszélyes hulladék azbeszt kezelése.   Ezek a technológiák alkalmasak mind a közös-, mind a különtulajdonú vezetékszakaszok bélelésére, a cég vállalási modellje képes az egyidejű, de különböző tulajdonú megrendelők és fizetők személyében beálló változásokat kezelni.   A béleléssel felújított csőrendszer üzeme csendesebb (áramló, kopogó hangok), – ami főként az utált „kőszörnnyel” együtt élők számára jó hír, továbbá mechanikailag ellenállóbb például az épületmozgások és a bontási munkák esetén. Nagyobb felújítási terveknél lehetséges ütemezni ezeket a felújításokat. Ebben az esetben a kamerás állapotfelmérés alapján problématérkép és stangonkénti sürgősségi sorrend készül, így az állapottól és ház forrásaitól függően lehetséges a kivitelezést és a kiadásokat is tervezni. Az eképpen felújított csőhálózatok esetében a biztosító is számos kedvezményt ad, pl. a piacvezető Generali is elismeri és kifejezetten ajánlja ezeket a technológiákat. Az innovatív csőbélelési technológiákról bővebben a www.paner.hu és www.klinix.hu weboldalon találni leírást. Hazánkban kizárólag a Paner Cégcsoport jogosult a Dancutter A/S által gyártott és fejlesztett Dancutter SuperFlex és Dancutter MaxiFlex csővezeték helyreállításra alkalmas intelligens robottechnológia alkalmazására, valamint a Repipe Lining System A/S kizárólagos hazai partnereként a Repipe Spray bevonatos vezetékbélelési megoldás alkalmazására. A Paner Cégcsoport által alkalmazott technológiák felhasználásának segítségével olyan szolgáltatást biztosít a megrendelői részére országszerte, melynek igénybevételével a legprofesszionálisabb, és leghatékonyabb képviseletekké, közösségekké válhatnak a megrendelők. Dr. Czabarka Mihály avagy a Projekt Doktor könyvéről az alábbi hivatkozáson érhetnek el több információt: https://tarsashazfelujitasikezikonyv.hu/